REFERANSLAR

Osmanlı Arşivi

İşveren T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Yapı Türü Arşiv Kompleksi
Proje Alanı 30.000 metrekare
Proje Yeri İkitelli / İstanbul
Tarih 2006